Bokningsregler

  • Innan ni betalar bokningsavgiften, kontrollera att det bokade datumet stämmer.
  • Betalning av bokningsavgiften ska göras senast 14 dagar från bekräftelsedatumet, annars makuleras bokningen.
  • Bokningsavgiften dras bort från priset när slutbetalningen sker.
  • Slutbetalning av lokalhyran skall göras senast 2 månader före bokat datum och återfås ej om avbokning sker efter detta.
  • Eventuella extrakostnader, som t.ex. hyra av stolsöverdrag, betalas senast 14 dagar efter bokat datum.
  • Vid avbokning mindre än 6 månader före bokat datum återbetalas inte bokningsavgiften.

Betalning görs till Bankgiro 356-2196
Vi är godkända för F-skatt.

/