Historia

Det gamla sädesmagasinet byggdes i slutet av 1800-talet och låg tidigare på andra sidan vägen. Tidens tand hade gnagt ovarsamt på byggnaden, men år 2006 köpte familjen Henefalk fastigheten. De flyttade huset 90m västerut, in i parken, och restaurerade varsamt Magasinet till sin forna glans. Det var en mycket spektakulär och spännande flytt av 85 ton hus.

/